ในปัจจุบันเราเทคโนโลยีการสื่อสาร อะไรบ้าง

444

ในปัจจุบันเราอยู่ในโลกแห่งการสื่อสาร โดยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานของอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือการแบ่งปันข้อมูล จึงถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเหมาะสม

องค์ประกอบของการสื่อสาร

สิ่งที่จะทำให้การสื่อสารครบองค์ประกอบได้ ก็จะต้องมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วน โดยองค์ประกอบของการสื่อสารที่เราพูดถึงนั่นก็คือ ผู้ส่ง ผู้รับ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นตัวกลาง และรวมไปถึง ข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นข้อมูลตัวกลางของการสื่อสาร โดยเราจะขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ การพูดคุยสื่อสารกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตระจำวันของนักเรียนและคุณครู โดนผู้ส่งสารก็คือตัวคุณครู ส่วนผู้รับสารก็คือตัวนักเรียน สำหรับเนื้อหาที่เป็นข้อมูลของข่าวสารที่จะมีการพูดคุยกันนั่นก็คือสิ่งที่คุณครูจะพูด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความหมายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นั่นก็คือการมองหาสาเหตุของการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยที่จะมีตัวกลางเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำเอามาแลกเปลี่ยนกัน และรวมไปถึงการนำเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน อย่างเช่น การใช้โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ด้วยกัน , การแบ่งปันอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเป็นตัวทดแทนภายในเครื่อง , การติดต่อสื่อสารและการแบ่งปันแหล่งข้อมูล และรวมไปถึงเนื้อหาความรู้

แต่ถึงอย่างไรความหมายของคำว่า เทคโนโลยี ก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น เพราะในโลกปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายอีกหลายอย่างให้เราได้เลือกใช้งาน โดยแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป โดยเราจะยกตัวอย่างของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคใหม่ที่มีด้วยกัน 4 กลุ่มนั่นก็คือ

1.) เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture Technology)

2.) เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and Publishing Technology)

3.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

4.) เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication

แต่อย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันนั้นบทบาทและหน้าที่สำคัญของ เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือ คอมพิวเตอร์ เพราะถือว่าเป็นโครงสร้างของเครือข่าวที่สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้งานได้จริงมากที่สุด