การวางศิลาฤกษ์คืออะไร และทำแล้วได้อะไร?

1180

หลายคนคงสงสัยว่า การวางศิลาฤกษ์นั้นคืออะไร และทำแล้วได้อะไร วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อให้ทุกคนได้ดูกัน สำหรับคำว่า พิธีวางศิลาฤกษ์ ก็คือพิธีวางแผ่นศิลาจารึก เวลา วัน เดือน ปี เพื่อที่จะให้เป็นฤกษ์อันเป็นมงคล หรือที่ภาษาของสายมูนั่นก็คือ ดวงฤกษ์ แห่งการก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณของสถานที่ที่จะมีการก่อสร้างตึก อาหาร ที่จะคงอยู่ภาวร เช่น อาคารทางศาสนา โบสถ์ เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์ในการวางศิลาฤกษ์

๑.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่จะอยู่อาศัยภายในอาหารนั้น ๆ ให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง มั่นคง และอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยอันตราย ถือเป็นวิธีที่เป็นการเชื่อถือของประเพณีโบราณ

๒.เพื่อที่จะให้เจ้าภาพกับญาติมิตร ได้ทำการร่วมมือกันร่วมใจกันในการประกอบพิธีศาสนาตามที่เจ้าของบ้านนั้น ๆ เคารพนับถือ และเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมความสามัคคีและเพิ่มพูนบุญกุศลที่จะกำเนิดต่อไป

การเตรียมการ   (นอกจากพิธีสงฆ์และเครื่องบวงสรวงสังเวย)

 • แผ่นศิลาฤกษ์ (ที่วางดวงฤกษ์เรียบร้อยแล้ว) จำนวน ๑ หรือ ๒ แผ่น
 • ไม้มงคล ๙ ชนิด ได้แก่

๑. ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคลาภ วาสนาที่ดี

๒. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง การมีบุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีคนเคารพ ยกย่อง นับถือ

๓. ไม้ทองหลาง หมายถึง การมีเงินทองอุดมสมบรูณ์

๔. ไม้ไผ่ศรีสุก หมายถึง จะมีความสุขกาย สุขใจ

๕. ไม้กันเกรา หมายถึง จะมีเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ

๖. ไม้ทรงบาดาล หมายถึง การดลบันดาลให้สิ่งดี ๆ บังเกิดขึ้น

๗. ไม้สักทอง หมายถึง การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้มั่นคงตลอดไป

๘. ไม้พยุง หมายถึง การพยุงฐานะให้มั่นคง

๙. ไม้ขนุน หมายถึง จะได้รับการอุดหนุนจุนเจือที่ดี

 • ค้อนตอกไม้มงคล
 • อิฐ เงิน ทอง นาก อย่างละ ๓ แผ่น (รวม ๙ แผ่น)
 • แป้งเจิม ๑ ที่
 • ทองคำเปลวปิดศิลาฤกษ์ ๓ แผ่น พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง
 • ทรายเสก พอสมควร
 • น้ำพระพุทธมนต์ พอสมควร
 • ปูนผสม พอสมควร
 • ข้าวตอกดอกไม้ พอสมควร
 • เหรียญเงิน เหรียญทอง พอสมควร
 • กล่องอัญมณี (พลอย ๙ สี) ๑ กล่อง
 • การปฏิบัติ

พระสงฆ์         

 • ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยทรายเสกที่หลุมศิลาฤกษ์

ประธานในพิธี  

 • ไปที่หลุมศิลาฤกษ์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์
 • เจิมแผ่นอิฐเงิน ทอง นาก และไม้มงคล
 • ยืนหรือนั่งหันหน้าไปทางทิศที่เป็นศรีของวันประกอบพิธี (ดูผนวก ก)
 • รับค้อนตอกไม้มงคล (ดูผนวก ข) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พราหมณ์เป่าสังข์ แกว่งบัณเฑาะว์ ลั่นฆ้อง (ถ้ามี)
 • รับเกรียงตักปูนที่พิธีกรเตรียมไว้ หยอดหลักไม้มงคล จนครบ ๙ ต้น
 • รับอิฐเงิน ทอง นาก แล้ววางเป็นรูปวงกลม ตามคำแนะนำ ของพิธีกร (ดูผนวก ค)
 • รับเกรียงตักปูนที่พิธีกรเตรียมไว้ หยอดบนแผ่นอิฐเงิน ทอง นาก จนครบทุกแผ่น
 • รับแผ่นศิลาฤกษ์วางบนแผ่นอิฐเงิน ทอง นาก ให้ได้ ศูนย์กลางพอดี
 • วางกล่องอัญมณีที่หัวแผ่นศิลาฤกษ์
 • โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงบนแผ่นศิลาฤกษ์ตามสมควร

ผู้เข้าร่วมพิธี    

 • โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่หลุมศิลาฤกษ์จนหมด
 • เสร็จพิธี

หมายเหตุ : สำหรับพิธีการก็ถือว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขั้นตอน เพราะมีบางครั้งที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ดำเนินการเจิม ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์ แผ่นอิฐเงิน ทอง นาก และไม้มงคลก่อนที่พิธีสงฆ์จะเริ่มขึ้น