เทคโนโลยีการคมนาคม ในปัจจุบันใช้อยู่ประเภท

1670

ปัจจุบัน เทคโนโลยีการคมนาคม ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับส่งข้อมูล ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นติดต่อแบบเสียง รูปภาพ ตัวอักษร หรือวิดีโอซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันก็มีอยู่ทั้งหมด 6 ประเภทดังนี้

เทคโนโลยีการคมนาคม

  1. เทคโนโลยีการคมนาคม การสื่อสารผ่านดาวเทียม

เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดเพราะไม่ว่าภูมิศาสตร์เต็มไปด้วยภูเขา หรือเป็นเกาะอยู่ในทะเล ก็สามารถสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ การสื่อสารแบบนี้จะเป็นการส่งสัญญาณสื่อสารจากสถานีภาคพื้นดิน ขึ้นไปหาดาวเทียมที่โคจรอยู่นอกโลก แล้วดาวเทียมก็จะส่งสัญญาณกลับมายังภาคพื้นดินอีกอีกแห่ง หรือหลาย ๆ แห่งพร้อมกันเช่นการถ่ายทอดสด หรือการแพร่ภาพทางโทรทัศน์นั่นเอง

  1. การสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง

เป็นการสื่อสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยเส้นใยนำแสง ที่มีลักษณะเป็นท่อแก้วที่อ่อนตัวอยู่ในสายที่หุ้มด้วยพลาสติก ท่อแก้วยังถูกหุ้มด้วยสารชนิดพิเศษที่ทำให้เกิดการหักเหของแสงภายในท่อ ดังนั้นถึงแม้จะคดงออย่างไรแสงก็สามารถเข้าไปในท่อแก้วได้ เมื่อนำเอาข้อมูลต่าง ๆ รวมเข้ากับแสงทำให้เราสามารถรับสัญญาณต่าง ๆ ได้เช่น อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  1. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล

เป็นการพัฒนาจากระบบโทรศัพท์เดิมให้เป็นระบบดิจิทัล เน้นการประยุกต์ใช้งาน หลายอย่างบนเครือข่ายเดียวกันเช่น สายโทรศัพท์เพียงเส้นเดียวสามารถปรับไปใช้ให้เป็นระบบโทรศัพท์ที่เห็นภาพ ใช้เป็นระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

  1. ระบบเครือข่ายสวิตชิง

เทคโนโลยีสวิตชิงสามารถสื่อสารส่งข้อมูลผ่านเส้นใยนำแสงได้อย่างรวดเร็ว ในระดับหลายร้อยเมกะบิต ต่อวินาที ระบบนี้เป็นการสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่จะรองรับการใช้งานแบบสื่อประสม ซึ่งในองกรณ์ต่าง ๆ ได้ใช้เทคโนโลยีนี้เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตยังมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการขยายตัวเพื่อรองรับระบบนี้สำหรับเครือข่ายระยะไกล

  1. ระบบสื่อสารเคลื่อนที่

ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ หรือระบบเซลลูลาร์โฟนที่ถูกนำมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การทำงานของระบบนี้การกำหนดพื้นที่เป็นเซลล์เหมือนรวงผึ้ง แต่ละเซลล์จะครอบคลุมพื้นที่แต่ละส่วน ที่เชื่อมโยงหากันได้ทั้งหมด ดังนั้นหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการ สัญญาณโทรศัพท์จะเชื่อมโยงกับสถานีรับส่งประจำเซลล์ ทำให้ติดต่อไปยังเตลือข่ายสื่อสารที่ใดก็ได้

  1. เทคโนโลยีการคมนาคม ระบบสื่อสารไร้สาย

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่เครือข่ายอย่างเช่น wireless LAN ที่สามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบต่าง ๆ ด้วยความสูงถึง 11 เมกะบิตต่อวินาทีนอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์ใช้กับระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายในระยะใกล้

เชื่อว่า เทคโนโลยีการคมนาคม ทั้ง 6 ประเภทนี้ ในอนาคตยังสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร การใช้ชีวิต และการทำงาน ที่จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน