คอนแทคเลนส์ คืออะไร

467

คอนแทคเลนส์ เป็นรูปแบบที่นำเสนอออกมาโดยเป็นพลาสติกวงกลมใส โดยจุดสังเกตก็คือจะมีลักษณะรูปลักษณ์ที่บาง โดยจุดประสงค์ก็คือ มักจะนำเอามาใส่เพื่อแก้ปัญหาภาวะที่เกิดกับปัญหาสายตาที่ผิดปกติ โดยที่ภาวะที่ผิดปกติมักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบของดวงตาที่ไม่สามารถรวมแสงให้ตกในส่วนของจอรับภาพได้ในลักษณะที่พอดี โดยคอนแทคเลนส์ก็จะสามารถแก้ไขภาวะต่าง ๆ ที่ผิดปกติทางสายตาได้ เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวแต่กำเนิด และสายตายาวตามอายุ

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์ หนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลายคน โดยเป็นวิธีการแก้ไขภาวะสายตาที่มีอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง เพราะฉะนั้นการใส่คอนแทคเลนส์ก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถทำเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คอนแทคเลนส์ มีแบบไหนบ้าง

1. คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งนั้น ถือเป็นรูปแบบที่มีความคุ้นชินมากที่สุด เพราะจะเป็นคอนแทคเลนส์ที่จะพบเจอกันได้ทั่วไปจาก สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็ง (rigid gas-permeable: RGP lens) ที่เป็นส่วนที่ทำให้ออกซิเจนผ่านเข้าสู่บริเวณของดวงตาได้ สำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่น ที่ถือเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยของคอนแทคเลนส์ชนิดนี้ก็คือ จะใช้ในผู้ที่มีค่าสายตาเอียงมากและรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคกระจกตาโป่ง (keratoconus) โดยที่จะช่วยในเรื่องของการปรับความโค้งของกระจกตาให้เข้าสู่รูปทรงที่ปกติมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง

2. คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม

สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม เป็นรูปแบบที่มีโอกาสได้ใช้งานจริงมากที่สุด เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของคอนแทคเลนส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยที่มักจะได้เห็นและเจอทั่ว ๆ ไป โดยมักจะพบเจอว่ามีขายตามท้องตลาด ลักษณะพื้นฐานก็คือจะเป็นพลาสติดวงกลมที่นิ่ม โดยที่มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ คอนแทคเลนส์รายวัน คอนแทคเลนส์ชนิดที่ใส่ระยะยาว คอนแทคเลนส์ชนิดแก้สายตาเอียง เรียกได้ว่ามีให้เลือกใช้ตามรูปแบบที่ต้องการ

สำหรับ คอนแทคเลนส์ ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาของสุขภาพตาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ที่มีความสะดวกสบายในการใช้งาน หาซื้อได้ง่าย ด้วยความสามารถที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้ และสามารถเพิ่มความคมชัดให้แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาซึ่งถือว่ามีผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิต ทั้งนี้ผู้ใช้คอนแทคเลนส์ก็ควรที่จะต้องรู้หลักการใช้งานที่ถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด เพราะการใช้งานโดยไม่มีความรู้ อาจจะทำให้มีผลร้ายแรงเกิดขึ้นมา จนเป็นสาเหตุทำให้ตาบอดก็ได้