การตรวจสภาพรถ ก่อนต่อภาษี มีอะไรต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

469

ก่อนต่อภาษีรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ขั้นตอนสำคัญคือ การตรวจสภาพรถ ตามข้อบังคับกฎหมาย เพื่อรับรองว่ารถที่จะนำไปใช้บนท้องถนนมีความพร้อมใช้งาน ไม่สร้างปัญหาในระหว่างที่ขับขี่ (ทั้งตัวเอง และผู้อื่น) โดยรายละเอียดต่าง ๆ ก็มีดังต่อไปนี้

การตรวจสภาพรถ

 

การตรวจสภาพรถ ต้องเป็นรถประเภทไหนบ้าง

รถที่ต้องตรวจสภาพจะดูที่อายุการใช้งานของรถ นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก จนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี ซึ่งสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปีโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไป
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไป
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไป
  • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งาน 5 ปีขึ้นไป

การตรวจสภาพรถ ทำได้ที่ไหนบ้าง

โดยปกติสามารถนำรถไปตรวจสภาพได้ที่กรมการขนส่งทางบกที่ใกล้ที่สุดซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นรถขนาดใหญ่ รถที่มีการดัดแปลงสภาพ การเปลี่ยนสี ดัดแปลงเครื่องยนต์ รวมไปถึงรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง และรถที่ขาดการต่อทะเบียนเกิน 1 ปี

แค่หากรถไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็สามารถนำไปตรวจสภาพได้ที่สถานบริการตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ที่ได้รับได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถออกเอกสารเพื่อใช้ในการต่อภาษีประจำปีได้

การตรวจสภาพรถ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

อย่างแรกเลยก็คือรถที่ต้องการตรวจสภาพ รวมไปถึงเอกสารของรถคือใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดทะเบียนรถ สามารถใช้ได้ทั้งตัวจริง และสำเนา

รถยนต์ มีการตรวจอะไรบ้าง

รถยนต์ต้องตรวจสอบให้ตรงกับรายละเอียดที่อยู่ในคู่มือจดทะเบียนรถ และต้องเป็นรถที่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น แผ่นป้ายทะเบียน เลขตัวถังเลขเครื่อง สี ลักษณะ อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน ตรวจไฟหน้า ทิศทางการเบี่ยงเบนของแสง ความเข้มของแสง ระบบบังคับเลี้ยว ตรวจสอบวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลต้องมีควันดำไม่เกินร้อยละ 50 และระบบความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 45 หากเป็นรถเบนซินเสียงต้องดังไม่เกิน 100 เดซิเบล

การตรวจสภาพรถ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อยื่นต่อภาษีตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ว่ามีส่วนไหนของรถที่มีการเสื่อมสภาพไปบ้าง เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้รถมีความพร้อมใช้งานทำให้การขับขี่ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย