รู้ไว้!! ข้อเสียของการนั่งไขว่ห้าง บั่นทอนสุขภาพ 

5

การนั่งไขว่ห้างเป็นท่านั่งที่หลายคนคุ้นเคยและมักจะใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งในที่ทำงาน ในห้องประชุม หรือนั่งพักผ่อนที่บ้าน แม้ว่าการนั่งไขว่ห้างจะดูสะดวกสบาย มองแล้วดูสุภาพ และช่วยเสริมบุคคลิกภาพได้ดี แต่ท่านั่งแบบนี้สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างมากมาย

ผลเสียของการนั่งไขว่ห้าง 

1.ระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดี 

การนั่งไขว่ห้างอาจทำให้เกิดการกดทับเส้นเลือด โดยเฉพาะเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่บริเวณขาพับ ซึ่งสามารถทำให้การหมุนเวียนของเลือดไม่สะดวก เกิดการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ เกิดอาการปวดขาและขาบวม 

2.ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 

มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการนั่งไขว่ห้างสามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกดทับเส้นเลือดใหญ่ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เลือดหมุนเวียนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

3.ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง 

การนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานสามารถทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดเอว และปัญหากระดูกสันหลังในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อรอบๆ กระดูกสันหลังทำงานมากเกินไป เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 

4.ปัญหาเกี่ยวกับสะโพกและเข่า 

การนั่งไขว่ห้างสามารถทำให้ข้อสะโพกและข้อเข่าอยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง เกิดการกดทับและการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดเข่าและสะโพกในระยะยาว นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเสื่อม 

5.การกดทับเส้นประสาท 

การนั่งไขว่ห้างอาจทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาท โดยเฉพาะเส้นประสาทที่อยู่บริเวณขาพับ ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการชา ปวด และความรู้สึกผิดปกติในบริเวณขาได้ การกดทับเส้นประสาทเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาการเคลื่อนไหวและการรู้สึกของขา 

6.การเปลี่ยนแปลงท่านั่งและท่าเดิน 

การนั่งไขว่ห้างเป็นประจำอาจทำให้ร่างกายคุ้นเคยกับท่าที่ผิดปกติ ส่งผลให้ท่านั่งและท่าเดินเปลี่ยนแปลงไปจากท่าที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการเดินและท่ายืนที่ผิดปกติในระยะยาว 

การนั่งไขว่ห้างแม้จะเป็นท่าที่ดูสะดวกสบายและมีลักษณะที่สุภาพ แต่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างมากมาย ทั้งในด้านระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และท่านั่งและท่าเดิน การลดเวลาการนั่งไขว่ห้างและหันมานั่งในท่าที่ถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพดังกล่าว และช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น