โหราศาสตร์สากล กับโหราศาสตร์ไทย นับราศีต่างกันอย่างไร

1479

โหราศาสตร์ที่นิยมในปัจจุบันจะแบ่งเป็น 2 ศาสตร์หลัก ๆ คือ โหราศาสตร์สากล หรือโหราศาสตร์ตะวันตก กับโหราศาสตร์ไทย หรือโหราศาสตร์ตะวันออกที่สืบทอดมาจากอินเดียโบราณก่อนจะนำมาใช้ทำนายกันอย่างแพร่หลายในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยนานมาหลายพันปี

โหราศาสตร์สากล

หลักการทำนายทั้งสองศาสตร์นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก โดยจะใช้การเคลื่อนตัวของดวงดาวเป็นแนวทางการทำนายของผู้ที่เกิดแต่ละราศี แต่ที่แตกต่างกันก็คือการนับราศียกตัวอย่างเช่น โหราศาสตร์ไทยเราอยู่ราศีสิงห์ หากไปดูโหราศาสตร์ตะวันตก ก็อาจจะกลายเป็นราศีกันย์แทน โดยรายละเอียดการนับราศีก็มีดังนี้

นับราศีแบบ โหราศาสตร์สากล – โหราศาสตร์ตะวันตก เริ่มนับวันที่ 21-23 ของเดือน

โหราศาสตร์ตะวันตกใช้วันเริ่มต้นฤดูกาลคือวันที่ 21 ธันวาคม

ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง 22 ธันวาคม – 20 มกราคม

ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์

ราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม

ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่าง 21 มีนาคม – 20 เมษายน

ราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดระหว่าง 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม

ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าง 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน

ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม

ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม

ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 24 สิงหาคม – 23 กันยายน

ราศีตุลย์ ผู้ที่เกิด 24 กันยายน – 23 ตุลาคม

ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่าง 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน

ราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่าง 23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม

นับราศีแบบโหราศาสตร์ ไทย – นับแบบตะวันออก

โหราศาสตร์ไทยใช้วันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นตัวกำหนดจุดเริ่มต้นการเดินทางของดวงอาทิตย์ คือวันที่ 13 เมษายน

ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่าง  13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ราศีพฤษก ผู้ที่เกิดระหว่าง  15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าง  15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

ราศีตุลย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

ราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

การนับราศีแบบ โหราศาสตร์สากล กับโหราศาสตร์ไทย วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดราศีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเล็กน้อย เพราะว่าการคำนวณทำนายแต่ละตำรา แต่ละทฤษฎี แต่ละความเชื่อในท้องถิ่นนั้น ๆ มีความแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำนายของโหรด้วย ส่วนผู้ที่ต้องการดูดวงก็ควรรู้ว่าตัวเองเกิดราศีอะไร หากรู้เวลาเกิดด้วยก็จะยิ่งทำให้การทำนายแคบลง มีความแม่นมากขึ้น